Franchise als vliegende ganzen?

Vliegende wilde ganzen vormen in het algemeen een V-model. Dat gebeurt niet voor niets. Welke voordelen levert hen dat op?

Het vliegende ganzen-model (Kaname Akamatsu (1896-1974)) beschrijft de krachtige industriële groei van Aziatische landen, ookwel de ‘laatkomer economie’. De naam van het model verwijst naar de groeicurve, zoals ook groepen wilde ganzen jaarlijks uit Siberië naar Japan vliegen, namelijk een overlappende V formatie. Het model bestaat uit vier ontwikkelingsfasen, die elkaar versterken.  Met name de laatste fase in de ontwikkeling betreft het intensief samenwerken. Er ontstaan dan katalysatoren tussen partijen om zo comparatieve voordelen te behouden en (loon)kosten te verdelen.

Door het samen vliegen, blijven ze verenigd. Ze verlichten in gezamenlijkheid het proces om het einddoel te bereiken

Terug naar de vliegende wilde ganzen. Als zij in V-formatie vliegen, dan hebben zij ook (comparatieve) voordelen. Zo hebben ze 71% meer vliegbereik dan solo vliegen. Met iedere vleugelslag ontvangt de achterliggende gans een ‘uplift’, een opwaartse ondersteunende beweging. Door het samen vliegen, blijven ze verenigd. Ze verlichten in gezamenlijkheid het proces om het einddoel te bereiken.

Wat valt er dan van deze wilde ganzen te leren als franchise?

  • Doelen bereiken als team: Ongeacht de (lokale) verschillen, in de geest van (het versterken van) de franchiseformule is het mogelijk om de uitdagingen aan te gaan en de doelen efficient(er) te bereiken. Geef elkaar die ondersteunende vleugelslagen, de uplifts in ‘de formatie’.
  • Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid: Alle posities worden door de best-passende gans ingenomen; wanneer de voorste gans moe wordt, wordt hij gedekt door de groep en verandert van positie. Een periode ‘in de flanken’, gebruikmakend van een uplift van collega’s, zorgt dat andere groepsgenoten ook kunnen groeien.
  •  Elkaar aanmoedigen: Ganzen communiceren met hun typische geluiden om de voorste aan te moedigen hun snelheid te houden.  Communiceren over het teamwork, het proces en de voortgang, blijkt cruciaal in het bereiken van het doel.

Welke voordelen ervaar jij in de formatie? En waar zie je verbeterpunten om het einddoel effectief te bereiken? Voor inzichten, uplifts en voordelen om de samenwerking en het franchisemerk te versterken, deel ik graag mijn visie en ervaring met je.

 

Franchise als vliegende ganzen?

Contactgegevens