Het franchiseleven is een zeven (komma drie)

Je hoort wel eens ‘Het leven is een zeven’. Dat wijst naar de verwachtingen die we onszelf stellen (en die soms te hoog kunnen zijn). Bij een rapportcijfer 7 mag je in het algemeen dik tevreden zijn, het is immers een ruime voldoende. De eerste inzichten in de benchmark Formuletevredenheid van een aantal vergelijkbare formules (grootte en overlap sector) laat eenzelfde beeld zien: ook het franchiseleven valt te duiden als een zeven. Iets beter zelfs, een 7,3! Prima dus. En gelukkig.

Want franchise is de afgelopen jaren ook vaak negatief in het nieuws geweest. Een van de redenen waarom de Wet Franchise in het leven is geroepen. En ondanks dat er ruim 900 formules in Nederland zijn (bron: NFV), geeft dit plukje formules toch een heel fijne aanleiding om te willen streven naar die zeven.

Want binnen deze formules is er over het algemeen sprake van zicht op een lange termijnrelatie (meer dan 85% van de ondernemers binnen deze formules zijn voornemens hun contract verlengen) en ervaart men bijvoorbeeld voldoende commerciele en technische ondersteuning vanuit de formule (60%). Ook het belang van de rol van het management en die van de consultant wordt vaak genoemd.

De formules van dit voorbeeld werken ondertussen hard door; zij willen optimaliseren. Hun processen nóg beter aansluiten op de wensen en behoeften van hun ondernemers. Knap! Want wij geloven dat, door naar de samenwerking te kijken, je kunt werken aan het versterken van jouw franchisemerk.

Wil je jouw franchiseorganisatie ook eens toetsen bij de ondernemers? Ook weten welk rapportcijfer jouw formule haalt? Of wil je weten hoe de ondernemers het belang van de rol van het management en de consultant duiden? Formulebooster kan dan verrijkende inzichten geven.

Het franchiseleven is een zeven (komma drie)

Contactgegevens