Effectieve franchise operations: hoe kun je sturen?

Welke factoren in franchise operations zijn van invloed op de exploitatie van een franchisevestiging?

Van de werving en selectie van kandidaat-franchisenemers tot de dagelijkse exploitatie van de bestaande franchisevestigingen zijn er vele factoren die de prestaties, het succes en zelfs de tevredenheid van de franchisenemers kunnen beïnvloeden. Maar welke factoren hebben dan daadwerkelijk aantoonbaar impact? De volgende studie uit 2021 geeft daar meer duidelijkheid over.

Er zijn twee cruciale fasen waarbij franchise operations van invloed kan zijn: het eerste moment bij de keuze van kandidaat-franchisenemer voor een franchiseorganisatie (ex ante) en het tweede moment vanaf de start van de eigen onderneming door de franchisenemer (ex post).

Communicatie en toezicht & controle zijn voor de franchisegever belangrijk in franchise operations.

Maar welke factoren beïnvloeden nu daadwerkelijk franchise operations?

Aan de zijde van de franchisegever gaat het vooral om (gebrek aan) communicatie en (een gebrek aan) toezicht en controle. Voor de franchisenemer geldt impact op (gering) aanpassingsvermogen, (een gebrek aan) kennis van het systeem en (gering) ondernemerschap.

Hieronder volgt een uitgebreide weergave van alle factoren die in het onderzoek zijn meegenomen.

Er zijn vier factoren voor kandidaat-franchisenemers bij het kiezen van een geschikte franchiseorganisatie (ex ante):
 • Het zoeken naar middelen: in de wetenschap dat de franchisegever misschien kan ondersteunen in het vinden van middelen die de kandidaat voor de exploitatie van het bedrijf mist
 • Een geconsolideerd merk: de kandidaat-franchisenemer tracht te werken met de steun van een bekend merk, hetgeen wellicht beter is dan te worden gesteund door een nieuw merk
 • De kosten van het bijeenbrengen van kapitaal: in de wetenschap dat de toegang tot financiering kan worden vergemakkelijkt via een franchiseorganisatie
 • Operationele en administratieve ondersteuning: in de overtuiging dat de franchisegever toezicht en ondersteuning kan bieden, iets wat niet het geval is bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Als een franchisenemer eenmaal is gestart met zijn onderneming, dan spelen andere factoren een rol (ex post). Dit zijn omgevingsfactoren, individuele factoren, netwerkfactoren en financiele factoren.

De omgevingsfactoren bevatten de volgende elementen die van invloed kunnen zijn:
 • Plaatselijke kosten: in hoeverre de kosten van de vestigingsplaats van invloed zijn op het bedrijf;
 • Arbeid: een gebrek aan arbeidskrachten kan een negatief effect hebben op het bedrijf, en zelfs op de bedrijfskosten
 • Marktvijandigheid: hoe sterk de concurrentie op de markt van de vestiging is
 • Dynamiek en Validering: in hoeverre is de lokale consument merktrouw en bereid over te stappen naar een nieuw, innovatief merk dat zich vestigt
 • Regelgevingsprocessen: interacties met overheidsinstellingen
 • Loyaliteit: hoe consumenten het bedrijf leren kennen en bereid zijn om terug te komen.
De individuele factoren bestaan uit vijf competenties die van invloed zijn op het merk:
 • Het vermogen om te managen: de franchisenemer voelt zich zeker bij het managen van het bedrijf
 • Relatievermogen: het vermogen van de franchisenemer om in verschillende situaties met anderen om te gaan, of dat nu met leveranciers, werknemers of met de franchisegever zelf is
 • Ondernemerschap: pro-actief zijn bij het oplossen van de problemen van de vestiging en het voorstellen van oplossingen aan de franchisegever
 • Doorzettingsvermogen: begrip voor het feit dat een bedrijf tijd nodig heeft om te rijpen om zo succes te boeken
 • Loyaliteit jegens de franchisegever: de franchisenemer vertrouwt en gelooft in de franchisegever.
Netwerkfactoren bestaat uit een opsomming van impactvolle elementen voor de franchisegever:
 • Selectieproces: het goed kiezen van de andere franchisenemers in het netwerk
 • Het selecteren van het vestigingspunt: de franchisegever zoekt een geschikte locatie
 • Het inrichten van de vestiging: de franchisegever controleert de vestigingen op de formuleuitgangspunten en zorgt zo voor de homogeniteit van de keten
 • Het begeleiden van de opening: de franchisegever ondersteunt de activiteiten vanaf het begin en geeft passende support aan de startende franchisenemer
 • Marketing: de franchisegever voorziet in de marketingbehoeften, zowel in de macro- als in de micro-omgeving
 • Toezicht en controle: de franchisevestigingen worden regelmatig bezocht door de franchisegever, zodat zowel op de formule uitgangspunten als op de betrokken werknemers toezicht wordt gehouden. De vestiging wordt gecontroleerd, waarbij het de bedoeling is eventuele problemen met verliesgevende vestigingen, die de franchiseformule kunnen schaden, te vermijden
 • Innovatie en nieuwe producten: de snelheid waarmee de franchisegever nieuwe producten/diensten lanceert op de markt waarop hij actief is, in de wetenschap dat elke markt andere eisen stelt
 • Opleiding: de franchisegever biedt franchisenemers en werknemers van de vestiging voortdurende opleiding aan om de normen in de formule te handhaven
 • Communicatie: de franchisegever houdt de kanalen open en communiceert goed met de gehele franchiseformule, waardoor problemen als gevolg van een gebrek aan dialoog en toezicht worden voorkomen
 • Handboek: handleidingen in de vorm van een handboek, geven de procedures aan die nodig zijn voor de dagelijkse werking van de franchiseformule
 • Het nakomen van beloften: dit punt heeft betrekking op de beloften die bij het toetreden tot de franchiseorganisatie aan de franchisenemer zijn gedaan.
Financiële factoren omvatten, net als omgevingsfactoren, vier variabelen:
 • Vaste kosten: kosten binnen of buiten het franchisesysteem als gevolg van standaardisatie
 • Variabele kosten: kosten die afhangen van de productieomvang. Deze zijn afhankelijk van de exploitatie van de franchisenemer
 • Rentabiliteit: de verhouding tussen de winst en het vermogen waarmee deze winst is behaald
 • Royalty’s voor de franchisegever: de vergoedingen die de franchisegever in rekening brengt voor de instandhouding van de contractuele samenwerking, het merk en de gevolgen daarvan voor het bedrijf.

De studie

Er werden tussen 2014 en 2019 artikelen en boeken uit Brazilië bestudeerd die aspecten bevatten die verband houden met franchise operations; In totaal zijn 191 werken geanalyseerd, waarvan er 71 deel uitmaken van deze studie. NB: de wetgeving in Brazilië is anders dan Europa of specifiek Nederland. De perceptie van de onderzoekspopulatie kan dan ook genuanceerder zijn!

Bron

de Souza Aguiar, H., Luppe, M. R., Tromboni de Souza Nascimento, P., A model of influential factors in franchise operations (March 05, 2021) https://www.scielo.br/j/bbr/a/VNgdp85WdvJmJRNdxLBz7JD/?lang=en&format=html# https://doi.org/10.15728/bbr.2021.18.1.3

Effectieve franchise operations: hoe kun je sturen?

Contactgegevens