Wat hebben MVO, klachten en imago met elkaar te maken?

Welke impact heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen op het imago van de formule?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de ene formule is het een bedrijfsmodel, de ander laat het nog even links liggen. Dit onderzoek toont hoe formules kunnen werken aan het verbeteren van hun imago door actief aan MVO-beleid te werken.

Vanuit het perspectief van bedrijfscontinuiteitsbeheer (BCM), is MVO gunstig voor het verwerven van validiteit van diverse belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en regionale gemeenschappen, en komt het ook ten goede aan de groei van het bedrijf op de lange termijn.

Wetenschapper Carroll verdeelt sociale verantwoordelijkheden in vier sectoren, vormgegeven in een piramide:

  1. Economische verantwoordelijkheden; dit is in de eerste plaats de sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf. Omdat het bedrijfsleven de economische basiseenheid in onze samenleving is, heeft het de verantwoordelijkheid om goederen en diensten te produceren die de samenleving wil en deze met winst te verkopen. Alle andere zakelijke rollen zijn gebaseerd op deze fundamentele veronderstelling.
  2. Wettelijke verantwoordelijkheden; deze houden in dat de samenleving van bedrijven verwacht dat ze haar economische missie vervullen binnen het kader van wettelijke vereisten.
  3. Ethische verantwoordelijkheden; Deze zijn niet noodzakelijkerwijs in de wet vastgelegd, maar worden door de samenleving niettemin van bedrijven verwacht.
  4. Filantropische verantwoordelijkheden; Dit zijn vrijwillige activiteiten. De beslissing om deze op zich te nemen wordt alleen bepaald door de wens van een bedrijf om een ​​sociale rol te willen vervullen.

Piramide

Van de vier categorieën van sociale verantwoordelijkheid die door Carroll zijn gedefinieerd, zijn economische, juridische en ethische verantwoordelijkheden de gebieden die door het bedrijf moeten worden uitgevoerd, terwijl filantropische verantwoordelijkheid een vrijwillige optie is. In de piramide van Caroll is economische verantwoordelijkheid de basis. Zonder vervulling van de basisfundering kan de bovenste categorie niet worden uitgevoerd. Met andere woorden, aan filantropische verantwoordelijkheidspraktijken zonder de succesvolle vervulling van economische, wettelijke en ethische verantwoordelijkheden zal worden getwijfeld in termen van hun integriteit, waardoor er geen positief resultaat zal worden behaald.

Invloed op het imago
In dit onderzoek werd ontdekt dat onder de sociale verantwoordelijkheden van bedrijven, de economische, juridische en filantropische verantwoordelijkheden een betekenisvolle invloed hebben op het bedrijfsimago.

In de praktijk
Formules zouden in de eerste plaats het belang van economische verantwoordelijkheid moeten benadrukken. Bovendien moeten bedrijven, zoals voorgesteld door Carroll, eerst hun economische verantwoordelijkheid nemen en vervolgens hun wettelijke verantwoordelijkheid, ethische verantwoordelijkheid en filantropische verantwoordelijkheden op zich nemen.

Met betrekking tot dergelijke economische verantwoordelijkheden moeten bedrijven een systeem opzetten waarin ze reageren op klachten van klanten. Bovendien moeten bedrijven hun producten verbeteren om klanten een betere kwaliteit en service te bieden. Ook is het duidelijk dat activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, met inbegrip van activiteiten op het gebied van economische, juridische en filantropische verantwoordelijkheid, maar exclusief activiteiten op het gebied van ethische verantwoordelijkheid, een positief bedrijfsimago kunnen bevorderen. Dergelijke resultaten zouden een leidraad kunnen zijn voor franchisemerken over hoe belangrijk bepaalde activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn voor het beheer van hun bedrijfsimago en voor het contact met consumenten. Het is met name van cruciaal belang dat bedrijven gedetailleerde activeringsplannen moeten opstellen, aangezien dergelijke activiteiten de sociale duurzaamheid zouden bevorderen en een echte investering zouden zijn in een beter leven voor de volgende generatie.

Actie is reactie
Ook is bewezen dat de gedragsintenties van de bedrijven die activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen uitvoeren, de gedragsintenties van hun klanten zullen verbeteren, aangezien hun bedrijfsimago is verbeterd. Het is dus waarschijnlijk dat wanneer MVO van kracht is om een ​​bedrijfsimago te promoten, de klanten een gedragsreactie zullen vertonen, waaronder verhoging van de klantretentie, positieve mond-tot-mondreclame (WOM) en aanbevelingen.

Kader
Wat is het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe wordt het imago gemeten?
Maatschappelijke verantwoordelijkheid verwijst naar de verantwoordelijkheid van een bedrijf voor het verbeteren van de samenleving in het algemeen, naast de motivatie van het bedrijfsleven voor winstgevendheid.
Het bedrijfsimago is een totale som van de overtuiging, het gedrag en de impressies van een individu of een groep, wat betekent dat het de algemene indruk van een consument van een bedrijf is.

Bron
Cha, Jae-Bin & Jo, Mi-Na. (2019). The Effect of the Corporate Social Responsibility of Franchise Coffee Shops on Corporate Image and Behavioral Intention. Sustainability. 11. 6849. 10.3390/su11236849.

Wat hebben MVO, klachten en imago met elkaar te maken?

Contactgegevens