When do franchisors select entrepreneurial franchisees? (2016)

Kiest u voor ondernemers of voor niet-ondernemende managers?

Franchise en ondernemen wordt vaak als een paradox gezien: Enerzijds worden franchisenemers, door regels en afspraken, geacht het systeem te volgen, waardoor zij gezien worden als niet-ondernemende managers. Anderzijds blijkt dat door het ondernemende gedrag van franchisenemers er een positieve invloed is op het totale franchisesysteem. Dit onderzoek gaat over de factoren bij franchisegevers om kandidaat-franchisenemers te selecteren op basis van hun ondernemende gedrag.

Uit de bevindingen blijkt dat het type organisaties die ondernemende kandidaat-franchisenemers selecteren, zelf het ondernemende karakter in hun identiteit hebben opgenomen (als een waarde), alsook doorgevoerd in de operationele systemen welke ondernemende activiteiten ondersteunen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat het franchisesysteem een voordeel heeft als het ondernemende karakter van de organisatie overeenkomt met het ondernemende gedrag van de kandidaat-franchisenemer. Lering uit dit artikel is dan ook dat het ondernemende karakter meetbaar doorgevoerd is in de totale organisatie.

Een franchisesysteem groeit op basis van standaardisatie, waarbij de franchisegever uniformiteit repliceert van zijn gestandaardiseerde businessplan in het hele franchisesysteem. De franchisegever ziet toe op de franchisenemers om zo opportunisme te voorkomen, om te controleren dat de regels van het contract worden nageleefd en om de merknaam te beschermen. Franchisenemers worden geacht het systeem te volgen voor een consistente merkbeleving en om efficiëntie te behalen (economies of scale door standaardisatie en schaalvergroting). Hierdoor bestaat de kans dat franchisegevers de ondernemende franchisenemers vermijden, omdat deze van de standaard zouden kunnen afwijken. Tevens blijkt uit diverse onderzoeken dat ondernemende franchisenemers van aanzienlijk belang zijn voor innovatie en nieuwe ideeen in het franchisesysteem. De rol van ondernemers op de performance van een franchisesysteem wordt meermaals in andere studies benadrukt.

Bevindingen
“Unleash the entrepreneurial spirit”

De selectie van geschikte franchisenemers is van essentieel belang voor het bestaansrecht van het franchisesysteem. Franchiseorganisaties kunnen de selectie van kandidaat-franchisenemers inzetten als een KPI voor het continu verbeteren van het totale franchisesysteem. Indien in de operationele systemen het ondernemende karakter van de formule is vastgelegd en doorgevoerd (formeel) en er tevens ondernemende kandidaat-franchisenemers worden geselecteerd, dan ondervindt de formule een voordeel. Deze formele operationele systemen kunnen namelijk worden getoetst op het ondernemende karakter en worden verbeterd door de continue ondersteuning aan bestaande en potentiele franchisenemers. Om concurrerend te blijven in een snel veranderende markt is de rol van de ondernemende franchisenemers van cruciaal belang. Om deze rol adequaat in de organisatie te kunnen ondersteunen blijkt uit dit onderzoek dat het ondernemende karakter van de organisatie zou moeten worden doorgevoerd in de standaardsystemen van het franchisesysteem.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 95 franchiseorganisaties in het Verenigd Koninkrijk (UK) met behulp van een vragenlijst per mail.

Bron: Watson, A., et al. (2016, may 28) When do franchisors select entrepreneurial franchisees? An organizational identity perspective. Http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.006

When do franchisors select entrepreneurial franchisees? (2016)

Contactgegevens