Measuring fairness in franchisor-franchisee relationship: a confirmatory approach (2017)

Dit artikel betreft de perceptie van eerlijkheid in de relatie tussen franchisenemer en franchisegever. Eerlijkheid heeft invloed op vertrouwen en betrokkenheid in een franchiserelatie, iets dat impact kan hebben op de formule als totaal. Het onderzoek geeft uiteindelijk praktische voorbeelden tot verbeteren: Rechtstreekse communicatie tussen franchisegever en franchisenemer alsook investeren in soft-skills (training) van vertegenwoordigers van de formule zouden handreikingen kunnen zijn om de relatie sterker te maken en de perceptie van eerlijkheid te vergroten. Het artikel is afkomstig uit India (2017), echter verwijst het veel naar Nederlands onderzoek (Croonen, 2010).

In dit onderzoek wordt gesproken over eerdere studies waaruit blijkt dat de relatie tussen franchisegever en franchisenemer een scheve indruk kan geven naar de meer krachtige franchisegever, waardoor de franchisenemers kwetsbaar is (Dant en Kaufmann, 2003; Kumar et al., 1995; Weitz and Jap, 1995). Asymmetrie van de relatie kan het gevolg zijn van beperkte toegang tot informatie over het bedrijf en de cultuur van de franchiseorganisatie; de perceptie van een groter bedrijfsrisico voor de franchisenemer (als de onderneming mislukt) en de aard van de contractuele overeenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer (Buchan, 2013) . Een belangrijk punt is dat de perceptie van eerlijkheid invloed heeft op niveaus van vertrouwen en betrokkenheid in een franchiserelatie (Kumar et al. (1995)). Eerlijkheid kan ook conflict en opportunisme in een franchiserelatie bevatten.

Resultaten

Resultaten van deze studie ondersteunen het eerdere onderzoek van de Nederlandse mevr. dr. E. Croonen waar wordt gesuggereerd dat eerlijkheid -in de context van een franchiseverhouding- uit drie met elkaar verbonden componenten bestaat (een drie-factoren gecorreleerde structuur, Croonen, 2010). Franchisenemers percipiëren eerlijkheid in termen van economische resultaten(1), de processen en procedures die door de franchisegever worden gevolgd bij verschillende organisatorische acties, met uitleg en informatie over die organisatorische acties (2) en de kwaliteit van interactie tussen franchisenemers met de vertegenwoordigers van de franchisegever (3).

Franchisenemers verwachten informatie-uitwisseling en formele communicatie van de franchisegever zelf en niet enkel van een vertegenwoordiger. De kwaliteit van de interactie is gericht op de vertegenwoordigers van de franchisegever (Croonen en Brand, 2013; Cropanzano et al., 2002). In dit onderzoek zijn structuur aspecten (distributieve, procedurele en informele aspecten) en sociale aspecten (interpersoonlijke rechtvaardigheid) onderzocht, die de rechtvaardigheid meten in de relatie.

Directe communicatielijnen

Tijdens persoonlijke gesprekken werd door franchisenemers een idee geopperd om de franchisegever een aparte communicatielijn (een specifiek en direct communicatiekanaal) te laten openen met de franchisenemers. Deze speciale vorm van communicatie zou kunnen helpen om beslissingen direct te communiceren en informatie te verschaffen over verschillende acties die door de franchisegever worden ondernomen. Met directe communicatie van de franchisegever wordt een e-mail of een sms van de franchisegever bedoeld. Franchisegevers beschikken over meerdere communicatiesystemen om met de franchisenemers in contact te komen, maar zij delen geen gedetailleerde informatie met de franchisenemers die deze algemene communicatiemiddelen gebruiken. Franchisegevers kunnen ook profiteren als een afzonderlijke communicatielijn rechtstreeks bij de franchisenemers wordt onderhouden.

Kostenstructuur

Tevens komt in het onderzoek naar voren (op het structuur aspect distributie) dat de huurkosten van grote impact zijn op de perceptie van eerlijkheid voor franchisenemers. Met andere woorden, hogere huren en lagere marges kunnen ertoe leiden dat de franchisenemer het franchisestelsel verlaat. Daarom zouden de franchisegevers de veranderende kostenstructuur van de franchisenemers voortdurend actief moeten volgen. Aangezien de franchisegever meer macht in het systeem lijkt te hebben, zouden franchisegevers kunnen investeren in een soft skills-training van vertegenwoordigers van de franchisegever met als doel de vertegenwoordiger gevoeliger te maken in zijn omgang met franchisenemers en de werknemers. Voor het succes van een uitwisselingsrelatie is het belangrijk dat vertegenwoordigers van de franchisegevers franchisenemers en werknemers met respect en waardigheid behandelen. Dit zal de perceptie van eerlijkheid helpen verbeteren.

Bron: Ateeque Shaikh, Saswata Narayan Biswas, Vanita Yadav, Debiprasad Mishra, (2017) “Measuring fairness in franchisor-franchisee relationship: a confirmatory approach”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 45 Issue: 2, pp.158-176, https://doi.org/10.1108/IJRDM-11-2015-0174

Measuring fairness in franchisor-franchisee relationship: a confirmatory approach (2017)

Contactgegevens