Creating Advantages with Franchising in Healthcare (2015)

Dit artikel laat zien aan welke zeven aspecten aandacht zou moeten worden besteed binnen franchiseorganisaties in de zorg om succes te kunnen boeken.

Franchising is een veelbelovende en steeds vaker gebruikte organisatievorm om de strategische, organisatorische, professionele en klantgerelateerde resultaten in de gezondheidszorg te verbeteren. Er is echter weinig bewijs over hoe franchisevestigingen moeten worden gemanaged om dergelijke resultaten te realiseren. Deze studie heeft als doel om het verband te onderzoeken tussen de resultaten die behaald zijn door franchisevestigingen in de zorg en de zakelijke relaties tussen franchisegever en franchisenemers.

Uit dit onderzoek lijkt naar voren te komen dat het belangrijk is om een open, toegewijde en coöperatieve cultuur te hebben waarin professionele franchisenemers en unitmanagers zich gehoord voelen en erop kunnen vertrouwen dat zij de mogelijkheid hebben om ideeën te introduceren en hun behoeften kenbaar te maken aan de franchisegever. Dergelijke relaties dragen bij aan de tevredenheid, het succes en de kwaliteit van de zorg, omdat ze synergie bereiken en een lokale fit (aansluiting) bevorderen. Ze voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt en er discrepanties ontstaan.

Met het toenemend aantal -op franchise gebaseerde- organisaties in de gezondheidszorg, is het belangrijk om te begrijpen wat deze franchisesystemen succesvol maakt. Hiervoor zijn organisaties van de volgende website onderzocht. https://www.franchisedirect.com/healthcareseniorcarefranchises/15.

De analyse van dit kwalitatief onderzoek toont dat zeven aspecten als belangrijk worden geacht om succes te boeken in franchiseorganisaties in de zorgsector:
1. Nauwe samenwerking
2. Onderlinge betrokkenheid bij de ontwikkeling van verbeteringen en innovaties
3. Kennis en ervaringen delen
4. Wederzijdse verplichting
5. Vertrouwen
6. Onderlinge communicatie
7. Beperkte hoeveelheden conflicten en opportunistisch gedrag

Deze verkennende studie suggereert dat het belangrijk is voor succesvolle franchiseorganisaties in de zorg om communicatief open en toegewijde samenwerkingsrelaties te hebben waarin franchisenemers en unitmanagers zich gehoord voelen en het vertrouwen hebben dat zij de mogelijkheid hebben om ideeën aan te dragen en hun behoeften kenbaar te maken aan de franchisegever. Dergelijke relaties zorgen voor synergie en een lokale fit. Zij verminderen de professionele weerstand tegen implementaties en innovaties. Dit voorkomt dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. De tevredenheid in de organisatie wordt op deze manier gestimuleerd, alsook het voortbestaan van de formule. En bovenal, de kwaliteit van de zorg blijft gewaarborgd.

Bron: Nijmeijer KJ, Fabbricotti IN ,Huijsman R (2015) Creating Advantages with Franchising in Healthcare: An Explorative Mixed Methods Study on the Role of the Relationship between the Franchisor and Units. PLoSONE10(2):e0115829.doi:10.1371/ journal.pone.011582.

Creating Advantages with Franchising in Healthcare (2015)

Contactgegevens