Franchise operations: hoe kun je impact maken?

Van het kiezen van toekomstige franchisenemers tot de dagelijkse activiteiten van franchisevestigingen: er zijn veel factoren die de prestaties, het voortbestaan, de winstgevendheid en zelfs de tevredenheid van de franchisenemer met hun onderneming kunnen beïnvloeden. In dit stuk wordt beschreven welke gerichte aandacht franchisenetwerken kunnen schenken aan de exploitatie om succesvol te groeien.

Twee fases: Kies-fase & contract-fase

Zo worden er twee fases beschreven die impact hebben op de exploitatie. Franchisenemers ervaren namelijk twee verschillende momenten. De eerste fase (ex-ante, de ‘kies-fase’) duurt vanaf het moment dat ze voor het franchisesysteem kiezen totdat er contracten zijn gesloten met de franchisegever.

De tweede fase (ex-post, de ‘contract-fase’) is vanaf het moment dat ze als ondernemers beginnen te werken in hun bedrijf. In deze fase ervaren zij een nieuwe cyclus, die wordt beïnvloed door aspecten die druk uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Deze aspecten zijn:

  • Individueel
  • Netwerk
  • Milieu
  • Financieel

Welke impact dan?

De factoren die van invloed zijn op franchise-activiteiten hebben twee dimensies. Aan de kant van de franchisegever blijkt uit deze studie communicatie en toezicht en controle impact te hebben. Aan de kant van de franchisenemer zijn dit het aanpassingsvermogen, de kennis van het franchisesysteem en het ondernemerschap (proactiviteit). Zo kan er door franchiseorganisaties gestuurd en gemonitord worden in de operatie.

Achtergrond

Het doel van dit theoretische essay was om een ​​model te vormen van díe factoren die op elk moment van invloed kunnen zijn op de operationele werking van een franchise-vestiging. . In deze studie werden artikelen en boeken bestudeerd en beoordeeld tussen 2014 en 2019 die aspecten bevatten die verband houden met franchise-operaties. 191 werken zijn geanalyseerd, waarvan er 71 deel uitmaken van deze studie.

Bron: Souza Aguiar, H. de, Luppe, M. R., Souza Nascimento, P. T., de, A Model of Influential Factors in Franchise Operations (2020), DOI: http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2021.18.1.3

Franchise operations: hoe kun je impact maken?

Contactgegevens