Met kennis de crisis de baas!

Welke kennis-factoren zijn de moeite waard om aan te pakken in de organisatie, omdat ze een positief effect hebben op de franchisebusiness die geraakt wordt door COVID?

De uitbraak van COVID-19 heeft wereldwijd aanzienlijke economische, politieke en sociale gevolgen gehad. Deze onvoorspelbare crisis heeft niet alleen de bedrijfsopbrengsten verlaagd, maar heeft ook het gedrag en de vraag van consumenten veranderd. Om de COVID-crisis de baas te worden, zijn in deze studie cruciale kennisfactoren onderzocht die organisaties succesvol kunnen inzetten tijdens de pandemie.

Het effectief inzetten van deze kennisfactoren draagt bij aan het verhogen van de winst, het vergroten van de inkomsten, het verbeteren van de klantenservice, het verbeteren van de bedrijfsreputatie en geeft concurrentievoordeel.

De criteria kunnen worden onderverdeeld in zeven factoren:

 • Hoofdkantoorsysteem (o.a. know-how, kennis delen, vaardigheden en competenties)
 • Human resources (HR) -strategie
 • Visie en verbeeldingskracht van de organisatie
 • Locatie(voordelen)
 • Innovatie en transformatie
 • Marketingstrategie
 • Crisismanagement (o.a. kennis borgen, kennis delen naar de sector, richtlijnen)

 

Uit deze studie blijkt dat de twee belangrijkste invloedrijke criteria ‘het hoofdkantoorsysteem’ en ‘de mate van crisismanagement’ zijn.

Framework

Het bovenvermelde figuur geeft een stappenplan (framework) om franchiseorganisaties te helpen. Met dit stappenplan kan inzicht verkregen worden op de specifieke criteria die gebruikt kunnen worden om succesvolle besluitvormingsprocessen uit te voeren in de formule.

 1. Bekijk de 7 factoren, onderzoek er één
 2. Geef het belang aan van deze factor voor je franchiseformule (1 = erg onbelangrijk; 4 = neutraal; 7 = erg belangrijk)
 3. Geef een waardering (cijfer) aan de factor (1 = weinig kans op succes; 5 =  veel kans op succes)
 4. Geef behaalde scores per factor (belang x waardering)
 5. Keuzes: Zijn er betere alternatieven (dan deze factor)
  JA: Dit alternatief implementeren
  NEE: Dit besluit niet uitvoeren en acties voor verbetering nemen (start weer bij stap 1)

De onderstaande tabel geeft een toelichting op de zeven factoren:

In deze studie wordt benadrukt dat franchisemanagers (operations) een grote rol spelen door hun kennis over te dragen. Zij kunnen de ondernemers ondersteunen in hun groei door hun kennis te delen over ondermeer markt(potentieel) en concurrentie.

Achtergrond

Voor deze studie zijn bronnen gebruikt als actuele literatuur en artikelen uit academische tijdschriften, samen met fragmenten uit vakbladen, tijdschriften en ander gerelateerd materiaal over COVID-19-kwesties op het gebied van franchise. Daarnaast zijn 15 franchise-experts uit Taiwan geinterviewd.

Bron: Hsieh, H.-C.; Nguyen, X.-H.; Wang, T.-C.; Lee, J.-Y. Prediction of Knowledge Management for Success of Franchise Hospitality in a Post-Pandemic Economy. Sustainability 202012, 8755. https://doi.org/10.3390/su12208755

Met kennis de crisis de baas!

Contactgegevens